Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

OTTV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent geworden van OTTV.

OTTV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw bankrekeningnummer

 

WAAROM OTTV GEGEVENS NODIG HEEFT

OTTV verwerkt uw persoonsgegevens om uw lidmaatschap te registreren, de kosten van uw lidmaatschap

te kunnen incasseren,  telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)

te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG OTTV GEGEVENS BEWAART

OTTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens

worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OTTV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBSITEBEZOEK EN COOKIES

 

Op de website van OTTV worden geen bezoekgegevens bijgehouden en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,

correctie of verwijdering sturen naar jw@boschvd.nl. OTTV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

OTTV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OTTV

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OTTV op via jw@boschvd.nl.

www.boschvd.nl/ottv is de website van OTTV. OTTV is als volgt te bereiken:

 

Postadres:                                                        IJsseldijk Noord 15, 2935 BG Ouderkerk aan den IJssel

 

Vestigingsadres:                                              IJsseldijk Noord 15, 2935 BG Ouderkerk aan den IJssel

Inschrijvingsnummer handelsregister             

Kamer van Koophandel:                                  40464911

Telefoon:                                                          0180-683024

 

E-mailadres:                                                    jw@boschvd.nl